Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji ze shopu Svět pokladů společnosti Interdecor Design s.r.o.

1. Informace o  shopu Svět pokladů společnosti Interdecor Design s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Interdecor Design s.r.o., se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248004, IČ 04459598 (dále jen „Interdecor“) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.svetpokladu.cz (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků společnosti Interdecor, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. Interdecor působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

1.3. Interdecor jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů, kterým je: Milan Matějka, tel.730 890 290, e-mail: info@svetpokladu.cz

2. Jaké údaje zpracováváme.

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.

2.3. Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte společnosti Interdecor také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

2.4. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá společnost Interdecor informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává také údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.5. Společnost Interdecor nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme.

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi společností Interdecor a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůže společnost Interdecor vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům společnosti Interdecor formou obchodních sdělení využíváme především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů společnosti Interdecor  v podobě omezeného přímého marketingu. Společnost Interdecor tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas udělujete v průběhu registrace na nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů společnosti Interdecor

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využíváme především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas společnosti Interdecor udělujete v průběhu registrace nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace společnosti Interdecor zpracováváme při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získávámeI statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

3.5. Cookies jsou využívány také pro realizaci affiliate programu společnosti Interdecor , kdy je zaznamenáno, zda jste do 30 dnů od kliknutí na reklamu BONAMI na jiných webových stránkách nakoupili jakékoli zboží. Zpracování je opět možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním těchto cookies, který poskytujete již na webových stránkách našeho affiliate partnera, tedy na stránkách, kde jste klikli na reklamu
společnosti Interdecor . Pokud tento souhlas poskytnete a pokud zároveň poskytnete souhlas s ukládáním cookies pro tyto účely na webových stránkách BONAMI, budou tyto cookies používány v souladu s pravidly pro používání cookies.

3.6. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem
společnosti Interdecor do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci společnosti Interdecor mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení; nebo
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u  společnosti Interdecor na e-mailové adrese info@svetpokladu.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. Kdo má přístup k údajům.

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány  společností Interdecor a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce se společností Interdecor

5.2. BONAMI dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost Interdecor pro účely a způsobem, které společnost Interdecor stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které společnost Interdecor využívá, patří:

 • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Geis CZ s.r.o., Toptrans, Autodoprava Kuna.
 • X.commerce, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • dba Magento, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • YANDEX, LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Quanti s.r.o. (zajištění e-mailingu)
 • GetResponse Sp. z o.o. (zajištění e-mailingu)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • Criteo SA (nástroje pro on-line marketing)
 • VIVnetworks.com s.r.o. (zajištění affiliate programu)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme.

6.1. Společnost Interdecor zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona společnost Interdecor následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává společnost Interdecor po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí společnost Interdecor pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na daný případ vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva.

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na společnost Interdecor a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které společnost Interdecor zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo společnost Interdecor. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli společnosti Interdecor, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám společnost Interdecor potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může společnost Interdecor správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že společnost Interdecor zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již
  společnost Interdecor nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek společnost Interdecor I Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od společnosti Interdecor k jinému subjektu, kdy společnost Interdecor předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci společnosti Interdecor vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě společnost Interdecor neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností společností Interdecor se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost.

8.1. Společnost Interdecor dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost Interdecor klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem.

9. Kontakt.

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na společnost Interdecor e-mailem: info@svetpokladu.cz, telefonicky : 730 890 290

10. Účinnost.

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 1. 2018.